Стандартна версія
Комісіяз регулювання азартних ігор та лотерей
ГоловнаІнформаційні повідомлення13.07.2022, 13:20

Інформація про стан розроблення/затвердження нормативно-правових актів КРАІЛ, погодження проєктів законів України та нормативно-правових актів інших центральних органів виконавчої влади та здійснення відстежень результативності регуляторних актів за 6 місяців 2022 року

Нормотворча та регуляторна діяльність КРАІЛ провадиться на основі та на виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, на підставі плану діяльності КРАІЛ з підготовки проектів регуляторних актів, а також з власної ініціативи, та спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів.

Рішенням КРАІЛ від 10 грудня 2021 року № 838 затверджено План діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік (у редакції рішення КРАІЛ від 27 червня 2022 року №172), яким визначено перелік проєктів актів законодавства, що потребують розробки та робота над якими продовжується.

Станом на 30.06.2022 КРАІЛ розроблено, схвалено, оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ, з метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості, та направлено на погодження до заінтересованих органів 5 проєктів нормативно-правових актів:

 • проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування публічних електронних реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері»:

проєктом Закону передбачено внести зміни до Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про державні лотереї в Україні» в частині визначення положень, передбачених частиною другою статті 26 Закону України «Про публічні електронні реєстри», а також оптимізації кількості реєстрів, повноваження щодо ведення яких покладено на КРАІЛ, шляхом їх об’єднання;

 • проєкт рішення КРАІЛ «Про затвердження Порядку недопуску до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія)»;
 • проєкт рішення КРАІЛ «Про затвердження Порядку відшкодування фінансової шкоди внаслідок бездіяльності організатора азартних ігор»;
 • проєкт рішення КРАІЛ «Про затвердження Вимог щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією)»:

зазначені проекти розроблено з метою мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, створення умов для зниження соціальних ризиків, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією);

 • проєкт рішення КРАІЛ «Про затвердження Порядку інспектування гральних закладів»:

метою розробки проєкту рішення є визначення процедури проведення інспектування гральних закладів особами призначеними для моніторингу гральних закладів, в яких організовуються та проводяться азартні ігри.

Станом на 30.06.2022 КРАІЛ затверджено та набрали чинності:

 • рішення КРАІЛ від 08 квітня 2022 року № 124 «Про затвердження форми посвідчення розповсюджувача державної лотереї», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06 травня 2022 року за № 499/37835 та набрало чинності 20.05.2022:

рішення розроблено на виконання вимог частини третьої статті 9 Закону України «Про державні лотереї в Україні», згідно з якою юридичні або фізичні особи мають право здійснювати розповсюдження державної лотереї за наявності посвідчення, виданого оператором державних лотерей, форма якого визначається Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей;

 • рішення КРАІЛ від 22 квітня 2022 року № 135 «Про затвердження Переліку звітності організаторів азартних ігор та Порядку подання звітності організаторами азартних ігор», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25 травня 2022 року за № 566/37902 та набрало чинності 25.05.2022:

рішенням встановлено перелік та чітку процедуру подання звітності організаторами азартних ігор, що стимулюватиме їх до ведення прозорої діяльності та підвищить рівень відповідальності щодо дотримання вимог законодавства у сфері азартних ігор;

 • рішення КРАІЛ від 17 травня 2022 року № 150 «Про затвердження Порядку обробки персональних даних в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2022 року за № 686/38022 та набрало чинності 05.07.2022:

рішенням визначено мету та підстави обробки персональних даних в КРАІЛ, способи їх збору та накопичення, строки та умови зберігання, порядок внесення змін до персональних даних, їх видалення або знищення, визначення заходів забезпечення їх захисту.

Станом на 30.06.2022 КРАІЛ підготовлено звіти про базове відстеження результативності 4 регуляторних актів:

постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор»;

рішення КРАІЛ від 17 грудня 2020 року № 26 «Про затвердження Порядку видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 300 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор»;

рішення КРАІЛ від 01 квітня 2021 року № 128 «Про затвердження Переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації».

Також, відповідно до Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про державні лотереї в Україні» КРАІЛ розробляє та подає на затвердження до Кабінету Міністрів України ліцензійні умови та інші акти Уряду, визначені цими законами, зокрема:

11.02.2022 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 року № 101 «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів)», якою визначено порядок застосування КРАІЛ фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтями 58 та 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

11.02.2022 КРАІЛ погоджено та 16.02.2022 внесено до Кабінету Міністрів України проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та Порядку сплати плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей», який розроблено з метою встановлення чіткого та відкритого порядку проведення конкурсу з відбору юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які мають намір отримати статус оператора державних лотерей, порядку ліцензування провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначення порядку сплати плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей;

30.06.2022 КРАІЛ погоджено, з метою внесення до Кабінету Міністрів України, проєкт Закону України «Про особливості здійснення державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері під час дії правового режиму воєнного стану», який розроблено з метою вирішення проблемних питань, які виникають під час ліцензування у сфері організації та проведення азартних ігор, а також у лотерейній сфері в період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану.

Також КРАІЛ вносить до органів державної влади пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, зокрема, станом на 30.06.2022 погоджено проєкт закону України та 3 нормативно-правові акти інших центральних органів виконавчої влади, а саме:

 • проєкт Закону України «Про обмеження державного нагляду (контролю) та державного ринкового нагляду для підтримки бізнесу» (погоджено із зауваженнями):

проєкт Закону розроблено з метою підтримки бізнесу на період дії воєнного стану, надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину в Україні та допомоги у відновленні господарської діяльності шляхом запровадження обмежень на проведення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду;

 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання мережі ситуаційних центрів» (погоджено без зауважень):

проектом постанови пропонується затвердити положення про Урядовий ситуаційний центр та типові положення про ситуаційний центр органу сектору безпеки та оборони, ситуаційний центр центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також визначити їх склад, основні завдання та функції;

 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950» (погоджено без зауважень):

розроблення проєкту постанови обумовлено необхідністю внесення змін до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950;

 • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1057» (погоджено без зауважень):

проєкт постанови розроблено з метою актуалізації сфер діяльності державних органів, в яких, у тому числі КРАІЛ, такі органи здійснюють функції технічного регулювання.

14.07.2022.png

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...