Стандартна версія
Комісіяз регулювання азартних ігор та лотерей
ГоловнаДіяльністьДіяльність у сфері ліцензування
Повноваження КРАІЛ щодо ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» до повноважень КРАІЛ віднесено виконання функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері.

Відповідно до положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Закону України «Про державні лотереї в Україні» під час реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей КРАІЛ, як орган ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей:

 • здійснює розгляд і перевірку достовірності відомостей у документах, поданих здобувачем для отримання ліцензій/дозволів, та відповідності організатора азартних ігор (здобувача), оператора державної лотереї (здобувача) і поданих документів ліцензійним умовам;
 • приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій, позбавлення оператора державних лотерей його статусу, про видачу/ відмову у видачі дозволу щодо відповідності приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
 • веде перелік суб’єктів сертифікації, а також визначає перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації;
 • застосовує санкції до організаторів азартних ігор та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у випадках, передбачених цим Законом;
 • розробляє ліцензійні умови для кожного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері;
 • затверджує перелік, форми та порядок подання звітності організаторами азартних ігор;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 

Про департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей

Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей (далі – Департамент) створений з метою забезпечення проведення у межах повноважень єдиної та ефективної політики у сфері державного регулювання та нагляду у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, а також реалізації у цій сфері повноважень органу ліцензування.

У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України,  законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, рішеннями КРАІЛ, наказами Голови КРАІЛ, керівника апарату КРАІЛ, Положенням про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891,  а також іншими нормативно-правовими актами

Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації у межах своєї компетенції єдиної та ефективної державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері шляхом реалізації повноважень органу ліцензування, а саме:

 • організації та проведення заходів з реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.
 • здійснення аналізу наданих суб’єктами нагляду звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники.
 • здійснення державного нагляд (контроль) за ринком азартних ігор та у лотерейній сфері.
 • здійснення сертифікації у порядку, встановленому Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та відповідними ліцензійними умовами.

 

Види ліцензій

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються такі види ліцензій:

 • ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
 • ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет;
 • ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;
 • ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
 • ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет;
 • ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки;
 • ліцензія на букмекерський пункт;
 • ліцензія на гральний автомат;
 • ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор;
 • ліцензія на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі;
 • інвестиційна ліцензія.

Ліцензування у сфері організації та проведення азартних ігор:

Порядок розгляду заяви про отримання ліцензії

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон) КРАІЛ:

 • приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.
 • розглядає заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до неї, і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття;
 • надсилає заявнику повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення;
 • надсилає заявнику повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення із зазначенням у рішенні про відмову у видачі ліцензії переліку та опису підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Згідно зі статтею 48 Закону підставами для залишення КРАІЛ заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

 • подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;
 • заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:
 • підписаний особою, яка не має на це повноважень;
 • оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно із Законом;
 • відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
  осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;
 • наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».
Порядок видачі ліцензії у сфері організації та проведення азартних ігор та порядок її оплати

Видача ліцензії та порядок її оплати визначені положеннями статті 49 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон):

 • ліцензії видаються КРАІЛ після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом;
 • документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату;
 • плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від КРАІЛ повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії;
 • щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії;
 • плата за перший рік дії ліцензій на гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт сплачується у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від КРАІЛ повідомлення про прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії;
 • щорічна плата за ліцензії на гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензій.
 • розмір плати за ліцензію визначається розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії, та сплачується щороку рівними частинами.
 • у разі анулювання КРАІЛ ліцензії сплачена частина плати за таку ліцензію не повертається.

Відповідно до статті 60 Закону протягом усього строку дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор не допускається:

 • зменшення строку дії ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор;
 • запровадження нових видів документів дозвільного характеру на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Підстави для відмови у видачі ліцензії

Відповідно до статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон) підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

 • недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
 • встановлення невідповідності заявника вимогам Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;
 • наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;
 • неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;
 • наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України»Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 • встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

Підстави для анулювання ліцензії

Підстави для прийняття рішення про анулювання ліцензії визначені статтею 51 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), а саме:

 • заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);
 • виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;
 • акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки КРАІЛ;
 • акт про порушення організатором азартних ігор вимог частин п’ятої або шостої статті 26 Закону (щодо інвестиційних ліцензій);
 • несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;
 • несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення КРАІЛ, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених цим Законом;
 • непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону;
 • непідключення грального автомата до Державної системи онлайн-моніторингу;
 • повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або ліцензійних умов;
 • повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену цим Законом;
 • документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
 • документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку.

Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання КРАІЛ розпорядження про усунення порушень вимог Закону та/або ліцензійних умов.

    Повторним порушенням вимог Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

 Рішення про анулювання ліцензії або про проведення КРАІЛ додаткової перевірки приймається КРАІЛ упродовж тридцяти днів від дня виявлення повторного порушення вимог Закону та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається КРАІЛ упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

Підставою для анулювання ліцензій на гральний автомат, гральний стіл та/або гральний стіл з кільцем рулетки є набрання чинності рішенням КРАІЛ про анулювання суб’єкту господарювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино. Підставою для анулювання ліцензії на гральний автомат є анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів.

Підставою для анулювання ліцензії на букмекерські пункти є набрання чинності рішенням КРАІЛ про анулювання суб’єкту господарювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

Ліцензування у лотерейній сфері:

Загальні засади організації державних лотерей та порядок плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державні лотереї в Україні»
(далі – Закон) організація державних лотерей КРАІЛ здійснюється шляхом видачі ліцензії на випуск і проведення лотерей у порядку, визначеному законодавством про ліцензування, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається строком на 10 (десять) років.

Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії.

Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей сплачується щороку рівними частинами впродовж строку дії ліцензії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей зараховується до Державного бюджету України.

Ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться КРАІЛ.

Підстави для позбавлення оператора державних лотерей його статусу

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державні лотереї в Україні» оператор державних лотерей може бути позбавлений його статусу якщо:

 • оператор тиражних лотерей не проводить більше ніж три послідовних тиражі у строки, визначені в умовах проведення державної лотереї, за винятком випадків, якщо затримка в такому проведенні викликана обставинами непереборної сили (форс-мажору);
 • оператор державних лотерей систематично (більше трьох разів на рік) порушує строки внесення відрахувань до Державного бюджету України в розмірі ставки податку, визначеної Податковим кодексом України;
 • оператор лотерей прострочує без будь-яких об’єктивних підстав більше ніж на шість місяців терміни виплат призів переможцям у лотереї;
 • оператор лотерей не відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

Позбавлення особи статусу оператора державних лотерей здійснюється шляхом анулювання ліцензії в порядку, передбаченому законодавством про ліцензування.

Оператор державних лотерей позбавляється свого статусу у випадку подання ним заяви про позбавлення його статусу оператора державних лотерей до КРАІЛ, а також у випадку його ліквідації внаслідок визнання оператора державних лотерей банкрутом.

Заява про позбавлення статусу оператора державних лотерей повинна бути подана до КРАІЛ не пізніше, ніж за шість місяців до дати припинення проведення лотерей, але не пізніше, ніж до 1 липня року, що передує року, з якого діяльність оператора державних лотерей буде припинена.

Вимоги до припинення проведення державних лотерей операторами державних лотерей визначаються КРАІЛ відповідно до законодавства про ліцензування.

Відомості для звітування та строки подання звітності операторами державних лотерей

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні лотереї в Україні»
(далі – Закон) оператори державних лотерей забезпечують ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому законодавством.

Оператор державних лотерей щомісяця надає КРАІЛ інформацію щодо проведення державної лотереї за встановленою формою та щоквартально надає баланс і звіт про фінансові результати за встановленими формами.

Не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оператор державних лотерей зобов’язаний оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй
вебсторінці (у повному обсязі).

Відповідно до статті 13 Закону неподання оператором державних лотерей в установлений строк звітності до КРАІЛ або виявлення недостовірних даних, що містяться у звітності, поданій оператором державних лотерей, якщо оператор державних лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит КРАІЛ протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту є підставою для призначення позапланові перевірки операторів державних лотерей. 

 

 

 

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...