Стандартна версія
Комісіяз регулювання азартних ігор та лотерей
ГоловнаДіяльністьВнутрішній аудит

Голова КРАІЛ організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю відповідно до Основних засад (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062) та актів законодавства, що регулюють питання планування діяльності установи, бюджетного процесу, управління бюджетними коштами, об’єктами державної власності та іншими ресурсами, організації та ведення бухгалтерського обліку, складення та подання звітності, надання адміністративних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, проведення правової роботи, роботи з персоналом, діяльності із запобігання та виявлення корупції, забезпечення режиму секретності та інформаційної безпеки, захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, організації документообігу, в тому числі електронного документообігу та управління інформаційними потоками, взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, вирішення інших питань, пов’язаних із функціонуванням КРАІЛ.

Повноваження головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту в КРАІЛ визначені Порядком № 1001, прийнятими на його виконання нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України та внутрішніми документами з питань внутрішнього аудиту.

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту в КРАІЛ забезпечує:

1) планування, організацію та здійснення на належному рівні внутрішнього аудиту;
2) подання міністрові, керівнику іншого державного органу, його територіального органу та бюджетної установи аудиторських звітів та рекомендацій;
3) підготовку та своєчасне подання звіту про результати діяльності підрозділу відповідно до вимог Порядку та стандартів внутрішнього аудиту;
4) проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами здійснення внутрішнього аудиту;
4-1) складення та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту; проведення внутрішньої
оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту;
5) здійснення заходів щодо врахування рекомендацій, наданих Мінфіном за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту.

 

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...