Стандартна версія
Комісіяз регулювання азартних ігор та лотерей
ГоловнаІнформаційні повідомлення17.09.2021, 14:05

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень КРАІЛ

Залучення громадськості до участі в управлінні державними справами має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя, а також створенню умов для участі громадян у розробленні проєктів таких рішень.

Громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів є обов’язковим етапом нормотворчого процесу в системі органів виконавчої влади.

Закон України «Про засади державної регуляторної політки у сфері господарської діяльності» визначає, що складовою забезпечення здійснення державної регуляторної політики є оприлюднення проєктів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю.

    Громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання та наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання, мають право:

 • подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проєктів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду;
 • у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробленні проєктів регуляторних актів;
 • подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проєктів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;
 • бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
 • самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проєктів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами, відстежувати результативність регуляторних актів і подавати за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції регуляторним органам про необхідність їх перегляду;
 • одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані в установленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

Одним з принципів державної регуляторної політики є забезпечення прозорості та врахування громадської думки. З метою забезпечення цього принципу проєкти регуляторних актів, розробником яких є КРАІЛ, розміщуються на офіційному вебсайті КРАІЛ за посиланням https://gc.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/.

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується і вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації», який визначає, що органи державної влади зобов'язані оприлюднювати нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проєкти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності.

Розділи щодо реалізації права на доступ до публічної інформації розміщено на вебсайті КРАІЛ за посиланнями:

 https://gc.gov.ua/ua/Perelik-rehuliatornykh-aktiv-KRAIL.html  - нормативно-правові акти, в тому числі, регуляторні акти, розробником яких є КРАІЛ;

 https://gc.gov.ua/ua/Rehuliatorna-diialnist.html – регуляторна діяльність та консультації з громадськістю.

Відповідно до частини тридцять першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» у КРАІЛ сформована та діє Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, до основних завдань якого, зокрема, віднесено:

 • участь в обговоренні проєктів нормативно-правових актів, які розробляються та (або) розглядаються КРАІЛ;
 • розроблення пропозицій щодо державного регулювання господарської діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор та лотерей;
 • надання консультаційно-експертних висновків до проєктів нормативно-правових актів у сфері азартних ігор та лотерей;
 • підготовка та подання до КРАІЛ рекомендаційних пропозицій щодо організації консультацій з громадськістю;
 • подання КРАІЛ для розгляду пропозицій щодо підготовки проєктів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері організації і проведення азартних ігор та лотерей.

Інформація про діяльність Консультаційно-експертної ради розміщена на офіційному вебсайті КРАІЛ за посиланням https://gc.gov.ua/ua/Konsultatyvno-doradchi-orhany.html.

Крім того, КРАІЛ відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996,
та з метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері організації і проведення азартних ігор та лотерей

проводяться електронні консультації з громадськістю.

На офіційному вебсайті КРАІЛ за посиланням https://gc.gov.ua/ua/Elektronni-konsultatsii.html розміщені, розроблені КРАІЛ, проєкти нормативно-правових актів, матеріали до них, а також звіти про проведення електронних консультацій з громадськістю.

З метою сприяння участі громадськості в реалізації державної політики в органі державної влади також може бути створена громадська рада, до основних завдань якої належить: сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної, регіональної політики; сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної політики; проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю органу виконавчої влади; здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної політики.

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...