Стандартна версія
Комісіяз регулювання азартних ігор та лотерей
ГоловнаДіяльністьФізичним особам (громадянам)

 

Що потрібно знати перед початком гри!

Гравець

Гравець – фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі.

Гравцями не можуть бути:

- недієздатні та обмежено дієздатні особи;

- особи, які не досягли 21-річного віку;

- особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;

- особи, які перебувають в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;

- особи, визнані організатором азартних ігор небажаними;

- особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Гравець має право:

обмежити свою участь в азартних іграх шляхом встановлення особистих обмежень, а також ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру або обмежити себе у відвідуваннях гральних закладів та в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або КРАІЛ письмової заяви;

ознайомлюватись з дозвільними документами на право організації та проведення азартних ігор; правилами проведення кожної азартної гри з деталізованим порядком участі, порядком та строками внесення ставок, виплати (видачі) виграшів (призів), а також з правами та обов’язками гравця та організатора азартних ігор;

подати скаргу у разі порушення чи обмеження його прав, виявлення інших порушень законодавства у сфері азартних ігор.

Гравець зобов’язаний:

дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених законодавством про азартні ігри, а також правилами організатора азартних ігор та правилами проведення азартної гри;

надати на вимогу працівника організатора азартних ігор та/або працівника КРАІЛ для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

на вимогу працівника організатора азартних ігор та/або працівника КРАІЛ негайно залишити гральний заклад у разі вчинення ним однієї з таких дій:

а) відмова від пред’явлення документа, що дає можливість встановити особу та її вік;

б) порушення правил громадського порядку, застосування фізичної сили або висловлення погрози щодо її застосування з посяганням на життя, здоров’я чи майно осіб, які перебувають у гральному закладі;

в) перешкоджання провадженню діяльності щодо організації та проведення азартних ігор;

г) порушення правил проведення азартної гри.

Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації.

Якщо особа, незважаючи на встановлену Законом та правилами участі в азартній грі заборону, взяла участь в азартній грі, такий договір про участь в азартній грі, укладений між організатором азартної гри та такою особою, є нікчемним.

Виплата (видача) виграшів (призів) за нікчемними договорами не здійснюється.

 

Організатор азартних ігор 

Організатор азартних ігор – юридична особа – резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог Закону.

Організатор азартних ігор має право:

встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри;

розглядати скарги гравців та інших осіб;

здійснювати ідентифікацію (верифікацію, встановлення даних) гравця або відвідувача, що передбачає збір інформації про:

  • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи;
  • вік (дату народження) особи;
  • наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

здійснювати вторинну ідентифікацію (верифікацію, встановлення даних) гравця або відвідувача, в т.ч. під час гри або перед виплатою (видачею) виграшу (призу);

запитувати у гравця додаткові документи відповідно до правил організатора азартних ігор, зокрема власне зображення гравця з необхідним документом, або вимагати використання засобів відеозв'язку.

Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача здійснюється працівником організатора азартних ігор під час першого відвідування грального закладу на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та підтверджує вік, а також до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та правил організатора азартних ігор.

Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства.

Організатор азартних ігор зобов’язаний:

здійснювати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом, у гральному закладі та ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет;

дотримуватися вимог цього Закону, ліцензійних умов, що регулюють провадження того виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, на який вони мають ліцензію, а також інших нормативно-правових актів України;

дотримуватися правил проведення азартних ігор;

дотримуватися принципів відповідальної гри;

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі;

своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі.

Організатору азартних ігор забороняється:

вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

примушувати відвідувачів до участі в азартних іграх;

пропонувати або давати гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу;

надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

 

 

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...